Thursday, July 28, 2016
   
Text Size

PROGRAM SEKOLAH LESTARI - ANUGERAH ALAM SEKITAR

SMK LOKMAN HAKIM

1.0 PENDAHULUAN
Pendidikan dan kesedaran terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar memerlukan pengetahuan, kefahaman, perubahan sikap dan penyertaan masyarakat. Perkara ini perlu dipupuk seawal mungkin kerana ia akan menjadi faktor penentu ke arah amalan cara hidup yang mesra alam pada masa akan datang. Satu cara yang berkesan untuk memupuk kesedaran tentang alam sekitar adalah melalui institusi pendidikan terutamanya sekolah.

2.0 KONSEP PROGRAM SEKOLAH LESTARI
2.1 Sekolah Lestari – Anugerah Alam Sekitar berkonsepkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua lapisan warga sekolah bersama keluarga, komuniti setempat, kerajaan, pihak swasta dan badan bukan kerajaan (NGO). 
Konsep ini juga menitikberatkan pendekatan bersepadu dalam pengurusan, kurikulum, ko-kurikulum dan penghijauan di sekolah.

2.2 Sekolah Lestari – Anugerah Alam Sekitar merupakan pusat pembelajaran dan pengajaran yang dapat mempengaruhi warga sekolah dan masyarakat ke arah kehidupan yang lestari.

2.3 Sekolah Lestari – Anugerah Alam Sekitar bertujuan untuk membentuk persekitaran sekolah yang menitikberatkan pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar dalam aspek pengurusan, kurikulum, ko-kurikulum dan penghijauan kawasan sekolah. 
Melalui program ini, elemen pendidikan alam sekitar dapat diterapkan pada kalangan guru dan pelajar secara langsung dan komuniti setempat secara tidak langsung dengan mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni alam sekitar dalam kurikulum dan ko-kurikulum.

2.4 Penglibatan warga sekolah dalam aktiviti Sekolah Lestari – Anugerah Alam Sekitar memberi peluang kepada mereka untuk mengamal, menghayati dan membudayakan ciri-ciri mesra alam di persekitaran sekolah, rumah, komuniti setempat, masyarakat dan akhirnya di peringkat negara.

Definisi Pendidikan Alam Sekitar ialah :
”Pembelajaran untuk memahami interaksi manusia dengan alam sekitar dan bagaimana alam sekitar diuruskan dengan bijaksana dan bertanggungjawab ke arah kelestarian hidupan di bumi. Proses ini melibatkan endidikan tentang alam sekitar, melalui alam sekitar dan untuk alam sekitar.”

3.0 MATLAMAT
Membudayakan pendidikan alam sekitar dengan menerapkan nilai murni alam sekitar dalam aspek pengurusan, kurikulum, ko-kurikulum dan penghijauan secara berterusan di SMK Lokman Hakim untuk mencapai tahap Sekolah Lestari – Anugerah Alam Sekitar pada tahun 2011.

4.0 OBJEKTIF
Sekolah Lestari – Anugerah Alam Sekitar dibentuk bagi mencapai objektif 
berikut :
(i) memupuk nilai murni alam sekitar pada kalangan warga sekolah,
(ii) meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar,
(iii) menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti mesra alam dengan berkesan,
(iv) meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan pendidikan alam sekitar,
(v) mewujudkan suasana sekolah yang kondusif bagi melahirkan warga sekolah yang mempraktikkan amalan hidup lestarilog Masuk

KEPIMPINAN PENDIDIKAN

Y.A.B Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin
Menteri Pelajaran Malaysia 
 


pengarah
HJ AMINUDIN BIN ADAM
(Pengarah Pelajaran Johor)

ENCIK MD DIN BIN HUSSIEN
Pegawai Pelajaran Daerah Kota Tinggi

 

TEPATI MASA

PENTADBIRAN SEKOLAH

 

YAHYA

PENGETUA
EN YAHYA BIN SUYOT

www

BEKAS PENGETUA
PN HJH RUSIDAH BINTI HJ SAIAN
1 Ogos 2011- 3 Mei 2015
ROSLIZA
GPK PENTADBIRAN
PN ROSLIZA BINTI ALI
GPK HEM
PN. HJH. ASMIMAH BINTI SAIRY
norizancutout_copy
GPK KOKURIKULUM
PN. NORIZAN BT MOHAMAD

Pautan

PMR 2012

SPM 2012

PERHATIAN SPM TINGGAL LAGI :
ADAKAH ANDA SUDAH BERSEDIA?